Künye

Görkem Üzelgeçici
İmtiyaz Sahibi


Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Soner Kan
Spor Müdürü

Av. Müslüm Susar-  Av. Veysel Susar
 Hukuk Danışmanı

Sosyal Medya Editörü