Künye

Görkem Üzelgeçici
İmtiyaz Sahibi

Sorumlu Yazı İşleri Müdürü

Soner Kan
Spor Müdürü

Zeynep Ordu 
Haber Servisi 

Umut Çakıtlıoğlu
Spor Servisi 

Av. Müslüm Susar-  Av. Veysel Susar
 Hukuk Danışmanı

Sosyal Medya Editörü